Pēc pasūtījuma veikšanas 1 dienas laikā uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins, piegāde ir 2-5 dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

Saņemšanas vieta Maksa par piegādi, euro
OMNIVA Latvija 2,88
DPD Pickup Latvija 2,99
Elektroniska dāvanu karte 0,00
OMNIVA Eesti 6,99
DPD Pickup Eesti 6,99
OMNIVA Lietuva 6,99
DPD Pickup Lietuva 6,99
Piegāde EU 19,00
Pārējās valstis 29,00

Distances līgums

1.       Lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos  SIA Zicollars, NMR Nr. LV44103110095, piedāvāto preču iegādes noteikumus.

2.       Gadījumā, ja Jūs nepiekrītiet šiem noteikumiem lūdzam nelietot šo vietni.

3.       Tā kā SIA Zicollars piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

4.       Noformēt pasūtījumu ir iespējams interneta vietnē www.zicollars.lv

5.       Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Fotogrāfijā publicētā prece var atšķirties no dabā esošās preces. Fotogrāfijai ir informatīvs raksturs.

6.       Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu.

7.       Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu tikt atsūtītas instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.c. nepieciešamā dokumentācija.

8.       Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

9.       Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 10 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

10.   Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci apliecina:

10.1. Saņemot pasūtīto preci pakomātos- pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

11.   Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces  iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. SIA Zicollars saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā.

12.   Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

13.   Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

14.   Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA Zicollars saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

15.   Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

16.   SIA Zicollars ir tiesības vienpusēji mainīt interneta vietnes www.zicollars.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas vietnē www.zicollars.lv.

Atteikuma tiesības

1.       Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā www.zicollars.lv. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

2.       Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu.

3.       Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

4.       Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

5.       Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma .

6.       Jūsu pienākums ir  7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

7.       Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ. Ja precei tiks konstatēti vizuālie bojājumi uz preces saņemšanas brīdi, jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija.

8.       Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu un darbību, bet citos nolūkos.

9.       Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

10.   Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

11.   Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam www.zicollars.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas par precēm. Interneta veikals www.zicollars.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

GARANTIJA

1. Visām www.zicollars.lv  pirktajām precēm ir ražotāja garantija..

2. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos.

3. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt- pirkumu apliecinošu dokumentu.

4. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 

4.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā.
4.2. sagrieztas, salauztas konstrukcijas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
4.3. ja izstrādājumā redzamas remonta pēdas; 
4.4. dabiska nolietojuma gadījumos. 

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Datu apstrāde

1.       Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

2.       Jautājumu gadījumā var rakstīt uz e-pastu [email protected]

Privātuma politika

 SIA Zicollars ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko jūs esat iesniedzis saistībā ar www.zicollars.lv un www.zicollars.eu mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 Nolūki, kādiem var tikt izmantoti izmantoti jūsu personas dati ietver:

 • pakalpojuma sniegšana,
 • grāmatvedība,
 • identifikācija un autentifikācija,
 • pakalpojumu uzlabošana,
 • saziņa,
 • reklāmas pielāgošana.

 Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums pakalpojumu saņemšanai no mums.Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot:

 • ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti;
 • lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus;
 • lai aizsargātu SIA Zicollars tiesības un īpašumu;
 • situācijās, kas saistītas ar apdraudējumu personas veselībai vai dzīvībai;
 • personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot SIA Zicollars darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

 Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas www.zicollars.lv un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

 Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu nosūtot e-pasta vēstuli uz [email protected].

 Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.